• Назив пројекта: Економски штетне врсте инсеката као алтернативни извори протеина са антивиралном и антимикробном функцијом (АлтeрНАТИВA)
  • Ознака пројекта: 142-451-2386/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Жељко Д. Поповић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.