• Назив пројекта: Развој и оптимизација прототипа фотореактора за третман отпадних вода оптерећених органским ефлуентима на територији АП Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2227/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Немања Банић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.