• Назив пројекта: Дизајн и синтеза нових порозних координационих полимера за адсорпцију угљен-диоксида
  • Ознака пројекта: 142-451-2197/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Мирјана Радановић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.