• Назив пројекта: Наноматеријал на бази графенa – нови приступ у уклањању тешких метала из воде
  • Ознака пројекта: 142-451-2356/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Malcolm Watson
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.