• Назив пројекта: Улога и значај социјалног туризма у контексту развоја одрживог туризма у Војводини
  • Ознака пројекта: 142-451-2207/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Вук Гарача
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.