• Назив пројекта: Игре и алгоритми на графовима са применама у IoT мрежама великих скала
  • Ознака пројекта: 142-451-3227/2020
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Милош Стојаковић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.