• Назив пројекта: Утицај локалних пољопривредника на изградњу идентитета угоститељско-туристичког производа Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-3172/2020
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Светлана Вукосав
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.