• Назив пројекта: Исчезле и постојеће синагоге као сећање и репрезент јеврејске културе у Војводини
  • Ознака пројекта: 142-451-3211/2020
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Филозофски факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Растислав Стојсављевић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.