• Назив пројекта: Резерват биосфере „Бачко Подунавље“: Истраживање и праћење утицаја климатских промена на природне вредности и одрживи развој заједница локалног становништва
  • Ознака пројекта: 142-451-3143/2020
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Драган Милошевић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.