• Назив пројекта: Локална жита у функцији развоја гастро-туристичке понуде Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-3203/2020
  • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Миона Беловић (Весна Вујасиновић)
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.