• Назив пројекта: Развој персонализованих анатомских уложака са сензорским системом за помоћ у рехабилитацији пацијената
  • Ознака пројекта: 142-451-3261/2020
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Технички факултет „Михајло Пупин“ (Зрењанин)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Дејан Моврин (Диандра Пинтаћ)
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.