• Назив пројекта: Уклањање синтетичких боја у присуству микропластике при унапређеном третману отпадних вода
  • Ознака пројекта: 142-451-3186/2020
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Миљана Прица (Јасмина Агбаба)
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.