• Назив пројекта: Испитивање присуства одабраних УВ филтера из козметичких препарата у базенским водама на територији АП Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-3167/2020
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Снежана Паповић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.