• Назив пројекта: Функционални производи од војвођанских тартуфа – биохемијски потенцијал, хемијски састав и сензорне особине састојака као основа нових рецептура
  • Ознака пројекта: 142-451-3112/2020
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Медицински факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Ивана Беара
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.