• Назив пројекта: Родна равноправност у туристичкој привреди Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2694/2018-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Вук Гарача
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.