• Назив пројекта: Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине
  • Ознака пројекта: ТР31084
  • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за ветеринарство (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и др.
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Тамаш Петровић
  • Врста пројекта: Технолошки развој
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.