• Назив пројекта: Примена вештачке интелигенције у процени ефеката хемикалија из радног и животног окружења на људско здравље
  • Ознака пројекта: 142-451-2695/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Небојша Андрић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.