• Назив пројекта: Унапређење животне средине у Војводини у циљу адаптације на климатске промене и смањења ризика од природних непогода
  • Ознака пројекта: 142-451-2557/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Институт БиоСенс (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Стеван Савић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.