• Назив пројекта: Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача
  • Ознака пројекта: 142-451-2666/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Миодраг Крмар
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.