• Назив пројекта: Биохемијски усмерена селекција баштенских ружа у циљу повећања квалитета и тржишне компетитивности војвођанских произвођача
  • Ознака пројекта: 142-451-2658/2021
  • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Мирјана Љубојевић (Марија Лесјак, ПМФ тим)
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.