• Назив пројекта: Изградња миколошких капацитета за одрживо управљање ресурсима: Фунгаријум и колекција култура
  • Ознака пројекта: 142-451-2348/2021-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Маја Караман
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.