• Назив пројекта: Развој in vitro модела за испитивање анти-коронавирусне активности у лабораторијама на подручју Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2372/2021-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Петар Кнежевић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.