• Назив пројекта: Утицај пандемије вируса Ковид 19 на геопростор Војводине – стање, последице и могућа решења
  • Ознака пројекта: 142-451-2290/2021-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Тамара Лукић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.