• Назив пројекта: Идентификација социо-демографских специфичности и нових проблема инклузије Ромске популације у процесу образовања током пандемије COVID-19
  • Ознака пројекта: 142-451-2350/2021-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.