• Назив пројекта: Имплементација технолошких процеса прераде бобичастог воћа у циљу добијања нових производа за повећане потребе тржишта
  • Ознака пројекта: 142-451-2418/2021
  • Институције учеснице у пројекту: Технолошки факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Марија Радојковић (Ивана Беара, ПМФ тим)
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.