• Назив пројекта: Развој еколошки безбедне методе на бази јонксих течности за испитивање радиолошког састава вода за пиће Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2373/2021
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ивана Стојковић (Наташа Тодоровић, ПМФ тим)
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.