• Назив пројекта: Примена гљива рода Trichoderna у одрживој пољопривреди
  • Ознака пројекта: 142-451-2656/2021
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет EDUCONS (Сремска Каменица), ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Гордана Рацић (Неда Мимица Дукић, ПМФ тим)
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.