Skip to main content

Примена вештачке интелигенције у процени ефеката хемикалија из радног и животног окружења на људско здравље

 • Назив пројекта: Примена вештачке интелигенције у процени ефеката хемикалија из радног и животног окружења на људско здравље
 • Ознака пројекта: 142-451-2695/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Небојша Андрић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Унапређење животне средине у Војводини у циљу адаптације на климатске промене и смањења ризика од природних непогода

 • Назив пројекта: Унапређење животне средине у Војводини у циљу адаптације на климатске промене и смањења ризика од природних непогода
 • Ознака пројекта: 142-451-2557/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Институт БиоСенс (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Стеван Савић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача

 • Назив пројекта: Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача
 • Ознака пројекта: 142-451-2666/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Миодраг Крмар
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Методе великих података за решавање парцијалних диференцијалних једначина

 • Методе великих података за решавање парцијалних диференцијалних једначина
 • Ознака пројекта: 142-451-2593/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Наташа Крејић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Дa ли нaчин живoтa мoжe узрoкoвaти смaњeњe мушкe фeртилнoсти?

 • Назив пројекта: Дa ли нaчин живoтa мoжe узрoкoвaти смaњeњe мушкe фeртилнoсти?
 • Ознака пројекта: 142-451-2708/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Татјана Костић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Срединска ДНК – биомаркер квалитета земљишта Војводине

 • Назив пројекта: Срединска ДНК – биомаркер квалитета земљишта Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2610/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Михајла Ђан
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини

 • Назив пројекта: Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини
 • Ознака пројекта: 142-451-2635/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Тамара Иветић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Нови стероидни деривати – потенцијални хемиотерапеутици

 • Назив пројекта: Нови стероидни деривати – потенцијални хемиотерапеутици
 • Ознака пројекта: 142-451-2667/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Марина Савић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Употреба рециклиране микропластике и биоугља за уклањање специфичних полутаната из воденог медијума – µPlastChar

 • Назив пројекта: Употреба рециклиране микропластике и биоугља за уклањање специфичних полутаната из воденог медијума – µPlastChar
 • Ознака пројекта: 142-451-2693/2021-01/2
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Маја Лончарски
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Синтeзa и примeнa нoвих нaнoструктурних мaтeриjaлa зa рaзгрaдњу oргaнских пoлутaнaтa из прoцeдних вoдa кoмунaлних дeпoниja у Вojвoдини

 • Назив пројекта: Синтeзa и примeнa нoвих нaнoструктурних мaтeриjaлa зa рaзгрaдњу oргaнских пoлутaнaтa из прoцeдних вoдa кoмунaлних дeпoниja у Вojвoдини
 • Ознака пројекта: 114-451-1821/2016
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Драгана Штрбац
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2016.-2020.