• Назив пројекта: Синтeзa и примeнa нoвих нaнoструктурних мaтeриjaлa зa рaзгрaдњу oргaнских пoлутaнaтa из прoцeдних вoдa кoмунaлних дeпoниja у Вojвoдини
  • Ознака пројекта: 114-451-1821/2016
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Драгана Штрбац
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.