• Назив пројекта: Ефикасна, селективна, нетоксична антитуморска терапија наноинкапсулацијом, циљаним погађањем антиканцерских мета и PET/CT праћењем болесника
  • Ознака пројекта: 114-451-2092/2016
  • Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Јован Поповић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.