• Назив пројекта: Испитивање механизма транспорта загађујућих материја и развој метода in-situ и ex-situ ремедијације у зони обалске филтрације, као подлога имплементацији Стратегије водоснабдевања и заштите вода АП Војводине
  • Ознака пројекта: 114-451-2263/2016
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Јасмина Агбаба
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.