• Назив пројекта: Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживости
  • Ознака пројекта: 114-451-2539/2016
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Тамара Лукић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.