• Назив пројекта: Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја
  • Ознака пројекта: 114-451-2080/2016
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Млађен Јовановић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.