• Назив пројекта: Инциденца нежељених кардиоваскуларних догађаја узркованих зрачном терапијом карцинома леве дојке код војвођанских пацијенткиња и њихова превенција увођењем нових метода радиолошке терапије
  • Ознака пројекта: 114-451-2076/2016
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Медицински факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Борислава Петровић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.