• Назив пројекта: Нови стероидни деривати – потенцијални хемиотерапеутици
  • Ознака пројекта: 142-451-2667/2021-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Марина Савић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.