• Назив пројекта: Integration of paper-based nucleic acid testing methods into microfluidic devices for improved biosensing applications (IPANEMA)
  • Ознака пројекта: 872662
  • Институције учеснице у пројекту: Biosens, Wageningen, INRAe, INESC MN, Anova-Plus, Ekofungi, PhotonicSys, EdenTech, ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ивана Гађански (Јелица Симеуновић, ПМФ тим)
  • Врста пројекта: Хоризонт 2020 MSCA-RISE
  • Период реализације пројекта: 2021.-2025.
  • Интернет адреса пројекта: www.ipanema2020.com