• Назив пројекта: H2O PURE Nano-geopolymer based remediation techniques for groundwater purification (Concept of Sustainable material and residual Waste minimization)
  • Ознака пројекта: EU4TECH No: # 42
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Ненад Грба
  • Врста пројекта: EU4Tech Доказ изводљивости концепта
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.