• Назив пројекта: Зелени приступ стратегији развоја нових течних лековитих супстанци
  • Ознака пројекта: 142-451-2545/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Милан Вранеш
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.