• Назив пројекта: Нова метода скрининга за примену у усмереној еволуцији хуманих ензима који метаболишу стероиде
  • Ознака пројекта: 337-00-00230/2022-09/09
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Институт за биоорганску хемију Националне академије наука Белорусије (Минск)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Сузана Јовановић-Шанта (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
  • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Белорусије
  • Период реализације пројекта: 2022.-2024.