• Назив пројекта: Оквири и теорија оператора
  • Ознака пројекта: 337-00-577/2021-09/46
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Аустријска академија наука и Универзитет у Бечу
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ивана Војновић (Департман за математику и информатику)
  • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Аустрије
  • Период реализације пројекта: 2022.-2024.