• Назив пројекта: Нови стероидни деривати у развоју антиканцерних лекова
  • Ознака пројекта: 337-00-577/2021-09/27
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Бечу
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Марина Савић (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
  • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Аустрије
  • Период реализације пројекта: 2022.-2024.