• Назив пројекта: Примена метода оптимизације у биомедицини
  • Ознака пројекта:
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Свеучилиште Ј.Ј. Штросмајера (Осијек)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Душан Јаковетић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Хрватска
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.