• Назив пројекта: Floristical and ecological characteristics of Robinia pseudoacacia and Acer negundo dominated communities on the southern edge of the Pannonian basin
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ружица Игић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Словенија
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.