• Назив пројекта: Примена математике у туристичко-угоститељском пословању
  • Ознака пројекта: 142-451-2466/2019
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Јелена Алексић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.