• Назив пројекта: Термоаналитичке студије разградње комуналног пластичног отпада у Војводини
  • Ознака пројекта: 142-451-2329/2019
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Берта Барта Холо
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.