• Назив пројекта: Формулација и микробиолошка испитивања нових течних компонената за обогаћивање намирница дефицитарних нутријентима неопходних у исхрани становништва АП Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2422/2019
  • Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Љиљана Сувајџић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.