• Назив пројекта: Утврђивање потреба за базичном и додатном обуком наставника Универзитета у Новом Саду са циљем развоја њихових наставничких компетенција
  • Ознака пројекта: 142-451-2511/2019
  • Институције учеснице у пројекту: УНС, ПМФ (Нови Сад) и Филозофски факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Сања Подунавац Кузмановић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни – подизање квалитета наставе и међународне сарадње на УНС
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.