• Назив пројекта: Mathematical Methods in the Kinetic Theory of Polyatomic Gas Mixtures: Modelling, Analysis and Computation (MakiPol)
  • Ознака пројекта: 6066089
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Милана Чолић
  • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
  • Период реализације пројекта: 2020.-2022.