• Назив пројекта: Classification of Large Objects – Ultrafilters and Directed Sets (CLOUDS)
  • Ознака пројекта: 6062228
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Бориша Кузељевић
  • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
  • Период реализације пројекта: 2020.-2022.