• Назив пројекта: Waste Water Treatment Reinforcement – Advanced Processes Using Green and Cost-Effective Materials (WasteWaterForce)
  • Ознака пројекта: 6066861
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Ђурђа Керкез
  • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
  • Период реализације пројекта: 2020.-2023.
  • Интернет адреса пројекта: wastewaterforce.pmf.uns.ac.rs